Furnimob'a Hoş Geldiniz! Keyifli alışverişler dileriz.İletişim: 0530 877 2492 | [email protected]

Şartlar & Koşullar

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Parisify adresindeki furnimob.com firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bilgilendirici Makaleler

Cafe Berjer

Berjer, kökü Fransızlara dayanan, 1680 yılların başından bu yana hayatımızda olan bir koltuk türüdür. Cafe Berjer koltuklarının diğer koltuklardan farkı geniş, arkası yüksek, rahat, kollukları olan kabarık bir koltuk türüdür. 18. Yüzyıllarda Fransa dâhil elit insanların şömine başında oturup şömine ateşinden koruyan özel materyali ile özel kaplanmış kumaşının verdiği rahatlık hissiyle diğer koltuklara nazaran rahatlıkla oturulmaktadır. Genel olarak tek kişilik modeller üzerine üretilen berjer modelleri arasında türüne ve üretimine göre değişiklik gösterirken Restoran Berjer ve Cafe Berjer olarak iki farklı türde özel üretilmektedir. Üretilen bu berjer koltukları ev modelleri daha büyük ve geniş olurken, Cafe Berjer modelleri ise daha küçük boyutlarda üretilmektedir. Cafe Berjer, adından da anlayacağınız üzere kafelere özel üretilen modeller olurken dekorasyon anlamında da kafeye güzellik katmaktadır. Cafe dekorasyonu için önemli olmakla beraber iç mekâna önem verenler çok önemli bir husustur. Bu hususta cafe sahipleri gelen müşterileri için uzun süreli rahatça oturmalarını sağlarken Cafe berjer koltukları son zamanlarda epey popüler koltuk modelleri arasında yerini almaktadır. Estetik ve güzellik açıdan da göze hoş görünen berjer modeller, kullanışlı ve rahat olmasının yanı sıra uzun ömürlü olması da avantajlarından bir tanesidir. İş çıkışı, okul çıkışı ya da arkadaşlar ile toplanıldığı zaman gidilen kafelerde Cafe berjer olması hepinizin uzun süre oturup rahat etmesini sağlayabilir. Ancak farklı ve daha sert materyale sahip koltuklarda bu rahatlığı göremeyiz. Cafe berjer tasarımları arasında birçok renk ve dekor çeşitliliği bulunmaktadır. Düz renkler, çiçek desenliler, özel kabartılmış modeller ve daha birçok tasarımlar mevcuttur. Mekân sahipleri modern berjer modelleri ile mekânları çok daha şık olmasını sağlarken, gelen müşterilerin hem uzun süreli kalmasını sağlayabilir hem de tekrar gelmesini sağlayabilir. Mekân sahiplerinin kafelerine hoş görüntü veren Cafe berjer ürünleri, hoş dekorasyon ile beraber çok daha elit görünümü verebilmektedir. Cafe berjer fiyatları model, renk ve tasarıma göre değişirken satın alacağınız firmaya göre de değişebilmektedir. Bu konuda büyük özen ve titilik ile çalışan Furnimob üzerinden tüm detayları ve modelleri görebilmeniz mümkündür.

Bistro Masa

Bistro masa, Fransız kökenli bir kelime ve masa türüdür. Bistro kelime manası olarak Rusçada hızlı manasına gelirken, Fransızcada ise alkol içilen kafe, küçük bar ve küçük lokanta anlamlarına gelmektedir. Küçük bar gibi yerlere genel olarak İngilizcede PUB ya da Bar, Almancada ise Kneipe denilirken, Fransızcada ise Bistro denilmektedir. Her ne kadar Bistro kelimesi Bar manasına gelse de Fransız kültürü ile bütünleşen bu kelime farklı manalar taşıdığından dolayı geniş bir yer almaktadır. Fransızlar için yaşam haline gelen bistro, özel masa türleri ile bilinmektedir. Bu özel masa modellerine bistro masa modelleri denmektedir. Kökeni ve tasarımları Fransa’dan gelen Bistro Masa, birçok bar, kafe ve lokantalarda göze hoş gelmesinin yanı sıra şık tasarımlı olması ile tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Gelen müşterilerin de son zamanlarda epey beğendiği masa modelleri arasında olan bistro masa, küçük ebatlarda yuvarlak ve yüksek masa türlerini barındırmaktadır. Birçok bar ve alkol satışı yapan lokantalarda gördüğümüz gibi ayakta ya da yüksek sandalye ile beraber bistro masa türleri bulunmaktadır. Bu yüksek sandalyelere de bistro sandalye denmektedir. Bu masa modelleri arasında daire, kare ve dikdörtgen bistro masa modelleri olurken farklı renk, materyal ve tasarımlarda da üretilmektedir. Genel olarak bistro masa ölçüleri 108 santim yükseklikte olup üstü 60 santim, ayakları 40 santim şeklindedir. Bunun yanı sıra bistro sandalye ölçüleri ise 101 santim yüksekliğindedir. Bistro masa ayağı genelde kromdan üretilen özel üretim olurken masanın toplam ağırlığı ise 7 ila 10 kilo arasında değişmektedir. Kafe ve restoranlarda bulunan bistro masa, az yer kaplaması ve rahat olması sebebiyle tercih edilirken her iç mekân tasarımına uygun olması sayesinde de rağbet gören bir üründür. Bistro masa ürünleri ülkemizde ayrıca bar masa ya da kokteyl masa olarak da bilinmektedir. Özel günlerde, mezuniyet ve doğum günü partilerinde göreceğiniz gibi bistro masa örtüleri de bulunurken farklı bir tasarım ve göze hoş gelen güzelliği bulunmaktadır. Bu özel örtüler dâhil bistro masa fiyatları ile beraber tüm detayları sitemizde görebilirsiniz.

Cafe Masa

Cafe masa, adından da anlayacağınız üzere kafeler için özel tasarlanmış, genel olarak kare olan dikdörtgen ve daire şekillerinde de bulunan masa türleridir. Cafe masa modelleri en az 2 kişilikten başlayarak 6 ve 8 kişiliğe kadar büyük boyutlarda olabilmektedir. Bu tamamen mekân sahibinin kararı olmakla beraber kafenin dekorasyonuna uygun modellerde tercih etmesi avantaj sağlayacaktır. Ahşap, sedir, tonet, metal ve daha birçok materyallerden yapılan Cafe masa ürünleri, mekânlardaki şık görüntüsüyle hem iç mekân hem de dış mekân için önemlidir. Bununla beraber cafe masası ölçüleri en düşük 70x70 cafe masa olurken en büyük ise isteğe göre büyütülebilmektedir. Mekân sahibi cafe mobilyaları seçerken bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlardan birincisi kafenin dekorasyonuna uygun modern cafe masası, bir diğer husus ise kaliteli malzeme seçimidir. Bu sayede gelen müşterilerin sayısı artacağı gibi müşterilerin rahat etmesi mekân sahibi için artı olacaktır. Her işletme sahibi için iç dekorasyon çok önemlidir. Burada yapılan tasarımları güçlü kılan cafe mobilyalarıdır. Bu mobilyalar cafe masa ve sandalyeleri olduğu gibi diğer hususlarda önemlidir. Bundan dolayı hiçbir işletme sahibi masa ya da sandalye seçerken alelade bir seçim yapmaz. İşletmenin iç mekânı için yapılan dizaynın yanı sıra cafe masa modelleri de buna uygun olduğu zaman hem göze hoş gelecektir. Hem de şık tasarımıyla müşterilerin beğenisini kazanacaktır. Her insan kendisine özgü yaşam ve renk standardı içerisinde bulunmaktadır. Bu noktada cafe mobilya seçimlerinde işletme sahipleri buna dikkat ederek seçimlerini yapmaktadır. Bunu daha rahat yapmak için de öncelikle işletmenin konseptine karar verilmesi gerekmektedir. Konsepti karar verilen mekân için cafe mobilyaları seçmek daha kolay olacaktır. Klasik, modern, hareketli ya da daha farklı tasarımlar ile mekânlarınızı süsleyebilir, cafe masa tasarımları ile bunu daha da güzelleştirerek geliştirebilirsiniz. Ayrıca werzalit masalar son zamanlarda popüler olurken, sağlamlığı ve uzun ömürlü olması sebebiyle cafe masa kategorilerinde sıklıkla tercih edilenler arasındadır. Cafe masa fiyatları ve diğer detayları sitemizde bulabilir ve inceleyebilirsiniz.